Czy wiesz, kim jest....
Nauczyciel przyszłości

Nauczycielu, rodzicu, opiekunie - poznaj naszą ideę kształcenia kompetencji przyszłości u dzieci.
Rozwijanie kompetencji przyszłości u dzieci jest na wyciągnięcie ręki.
EKOMATIK
To nasza odpowiedź na potrzeby rozwoju umiejętności matematycznych i programistycznych u najmłodszych
Edukacja matematyczna dla nauczycieli w przedszkolu
Zapraszamy na darmowy webinar prowadzony przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską oraz prof. Henryka Kąkola
21 września 2023 r. godz. 20:15
Idea
Żyjemy w świecie ciągłych zmian społecznych, kulturowych, gospodarczych i technologicznych, a nasza codzienność jest przepełniona natłokiem informacji. Uważamy, że aby przygotować młodych ludzi do życia w przyszłości, współczesne nauczanie powinno na te zmiany elastycznie odpowiadać, a nawet je wyprzedzać. Rosnący trend nauczania domowego jest kolejnym argumentem, który przekonał nas, że edukacja przechodzi rewolucję.

Coraz więcej osób nie zgadza się, by szkoła formowała bezwolnych, bezrefleksyjnych, odtwórczych i podporządkowanych obywateli, ale  twórcze, autonomiczne, empatyczne, samoświadome i szczęśliwe osoby.Utworzenie w Internecie miejsca jakim jest Nauczyciel Przyszłości jest naszą odpowiedzią na zmiany zachodzące w obszarze nauczania. Chcemy pokazać, że nauczanie nie musi być żmudnym i trudnym procesem oraz dać nauczycielom, rodzicom oraz opiekunom narzędzia wspierające rozwój i możliwość kreowania w dzieciach Kompetencji Przyszłości.
Czytaj więcej >>
Nasi eksperci
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
specjalista psychologii klinicznej dziecka. Autorka Metody Dobrego Startu i zabaw wczesnodziecięcych tzw. dziecięcych masażyków. Wydała około 400 publikacji z zakresu psychologii klinicznej dziecka, w tym około 30 książek naukowych i popularnonaukowych. Współautorka kilkudziesięciu narzędzi do diagnozy ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej oraz pomocy do terapii. Przygotowała scenariusze filmów dydaktycznych m.in. do Metody Dobrego Startu i Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne. Autorka takich pomocy jak: Alfabet polski pisany, Liczydło.

Alfabet polski pisany https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/alfabet-polski-pisany-cyfry-2
Liczydło https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/liczydlo-duze
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
prof. ndzw. dr hab. Henryk Kąkol
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, wykładowca akademicki. Autor dziesiątek publikacji naukowych z zakresu edukacji matematycznej w szkole podstawowej. Głównym przedmiotem jego badań są nowoczesne technologie w procesie nauczania i uczenia się matematyki na różnych poziomach kształcenia. Twórca i ekspert merytoryczny pomocy Ekomatik wczesnoszkolny oraz Ekomatik przedszkolny.

Ekomatik w edukacji wczesnoszkolnej https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/ekomatik-w-edukacji-wczesnoszkolnej
Ekomatik w przedszkolu https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/ekomatik-w-przedszkolu
prof. ndzw. dr hab. Henryk Kąkol
mgr Joanna Bala
magister psychologii w zakresie psychologia kliniczna, nauczyciel dyplomowany w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie oraz w Przedszkolu nr 2 - Integracyjnym w Cieszynie. Wieloletni wykładowca filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, wykładowca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz RODN „WOM” w Bielsku-Białej. Psycholog specjalizujący się w diagnozie i terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz w pracy z rodzinami, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zaburzeń emocjonalnych. Autorka i współautorka licznych publikacji, wystąpień konferencyjnych, programów edukacyjnych i terapeutycznych, innowacji pedagogicznych, narzędzi diagnostycznych, w tym między innymi: Zestawu do lateralizacji, Skojarzanki.

Lateralizacja https://www.zabawkipilch.pl/pl/szukaj/Lateralizacja/15/1
Skojarzanki https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/skojarzanki
mgr Joanna Bala
Poznaj wszystkich naszych ekspertów >>
Aktualności
Webinar prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej i prof. Kąkola -Edukacja matematyczna dla nauczyciela w przedszkolu
czytaj więcej >>
Warsztaty stacjonarne „Kształtowanie kompetencji matematycznych w przedszkolu”
czytaj więcej >>
Warsztaty stacjonarne „1, 2, 3 liczysz Ty! Kreatywna matematyka w edukacji wczesnoszkolnej”
czytaj więcej >>
Zobacz więcej aktualności >>
Współpraca

Coraz więcej osób rozumie, że to jak dziecko będzie radziło sobie w życiu, jest uzależnione od mądrego i świadomego wspierania go na wczesnym etapie rozwoju. Zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie, wspomaganie rozwoju manualnego i emocjonalnego oraz pobudzanie aktywności twórczej to obok budowania bezpiecznej relacji najważniejsze elementy tego wsparcia.

Jeśli myślisz podobnie, to być może zobaczysz tu możliwość współpracy z nami?

Jesteśmy otwarci na różne formy, pomysły i propozycje związane z tworzeniem nowych produktów, ze sprzedażą obecnych, z szerzeniem idei Nauczyciela Przyszłości. Zapraszamy do współpracy osoby, firmy czy instytucje, którym zależy na wspieraniu rozwoju dzieci i chcą realizować tą misję na różne sposoby.
dzieci
Kontakt
PILCH INNOWACJE Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 36
43-450 Ustroń
NIP 548-268-49-49

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 07:00-15:00

Osoba kontaktowa:
Monika Tomaszko
kontakt@nauczycielprzyszlosci.pl
tel. +48 33 855 20 93
Administratorem danych osobowych jest Pilch Innowacje Sp. z o. o. ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń, KRS: 0000692353. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.
Czym są kompetencje przyszłości?
Kompetencje przyszłości to ostatnio bardzo gorący temat. Pojawia się wiele pytań, a wśród nich chyba to najważniejsze: Jak efektywnie rozwijać umiejętności przyszłości u dzieci i młodzieży?

Kształtowanie kompetencji przyszłości to proces długofalowy, dlatego warto już od najmłodszych lat rozbudzać i wspierać umiejętności poznawcze, społeczne, techniczne i cyfrowe dziecka. Zdobywanie umiejętności przyszłości to także proces złożony, dlatego najlepsze efekty przyniesie łączenie wszystkich tych obszarów w jeden i wielotorowe oddziaływanie na rozwój dzieci i młodzieży. Kształtowanie kompetencji przyszłości wymaga czasu, zaangażowania i wiedzy opiekunów. Niezbędnym elementem tego procesu są również odpowiednio dobrane cyfrowe i tradycyjne materiały dydaktyczne.

Koncepcja Nauczyciela Przyszłości współgra z alternatywnymi formami nauczania takimi jak szkoła Montessori czy edukacja domowa. Nauczyciel Przyszłości to miejsce, w którym znajdziesz pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka oraz wysokiej jakości drewniane artykuły szkolne i przedszkolne tworzone z myślą o kształtowaniu kompetencji przyszłości.

Rozwijanie umiejętności przyszłości u dzieci i młodzieży jest kluczowe dla ich sukcesu zawodowego i osobistego. Wprowadzanie nowoczesnych technologii do edukacji oraz zachęcanie do samorozwoju i podejmowania nowych wyzwań, pozwoli na efektywne budowanie kompetencji przyszłości już od najmłodszych lat. Przetestuj Nauczyciela Przyszłości i dowiedz się, jak odkryć potencjał dziecka i rozwijać jego umiejętności przyszłości.