Strona główna > Nasi eksperci
Nasi eksperci
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
specjalista psychologii klinicznej dziecka. Autorka Metody Dobrego Startu i zabaw wczesnodziecięcych tzw. dziecięcych masażyków. Wydała około 400 publikacji z zakresu psychologii klinicznej dziecka, w tym około 30 książek naukowych i popularnonaukowych. Współautorka kilkudziesięciu narzędzi do diagnozy ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej oraz pomocy do terapii. Przygotowała scenariusze filmów dydaktycznych m.in. do Metody Dobrego Startu i Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne. Autorka takich pomocy jak: Alfabet polski pisany, Liczydło.

Alfabet polski pisany https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/alfabet-polski-pisany-cyfry-2
Liczydło https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/liczydlo-duze
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
prof. ndzw. dr hab. Henryk Kąkol
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, wykładowca akademicki. Autor dziesiątek publikacji naukowych z zakresu edukacji matematycznej w szkole podstawowej. Głównym przedmiotem jego badań są nowoczesne technologie w procesie nauczania i uczenia się matematyki na różnych poziomach kształcenia. Twórca i ekspert merytoryczny pomocy Ekomatik wczesnoszkolny oraz Ekomatik przedszkolny.

Ekomatik w edukacji wczesnoszkolnej https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/ekomatik-w-edukacji-wczesnoszkolnej
Ekomatik w przedszkolu https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/ekomatik-w-przedszkolu
prof. ndzw. dr hab. Henryk Kąkol
mgr Joanna Bala
magister psychologii w zakresie psychologia kliniczna, nauczyciel dyplomowany w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie oraz w Przedszkolu nr 2 - Integracyjnym w Cieszynie. Wieloletni wykładowca filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, wykładowca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz RODN „WOM” w Bielsku-Białej. Psycholog specjalizujący się w diagnozie i terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz w pracy z rodzinami, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zaburzeń emocjonalnych. Autorka i współautorka licznych publikacji, wystąpień konferencyjnych, programów edukacyjnych i terapeutycznych, innowacji pedagogicznych, narzędzi diagnostycznych, w tym między innymi: Zestawu do lateralizacji, Skojarzanki.

Lateralizacja https://www.zabawkipilch.pl/pl/szukaj/Lateralizacja/15/1
Skojarzanki https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/skojarzanki
mgr Joanna Bala
mgr Maria Greń
Magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel dyplomowany, od 2012 roku dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej. Nauczyciel w przedszkolu od 1980 roku. Autorka programów autorskich; scenariuszy zajęć dla obszaru edukacyjnego:
• Oserwuje pogodę i podejmuję decyzje - dla Europejska Agencja Rozwoju Sp. i. Kopik i wspólnicy • Zbiór opowiadań dla młodszych dzieci pt.: „Opowiadania na słoneczne i deszczowe dni” • Twórca pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym: Zjawiska pogodowe • Laureatka nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty Zjawiska pogodowe https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/zjawiska-pogodowe
mgr Maria Greń
mgr Kinga Ludorowska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, logopeda, arteterapeuta. W swojej pracy kieruje się mottem „ Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Uwielbia wyzwania i wszelkie nowinki technologiczne i edukacyjne. Od kilku lat zagłębia się w tajniki nauki matematyki i programowania z najmłodszymi dziećmi. Kocha uczyć przez doświadczenie i zabawę. Wraz z koleżankami dostała nagrodę MEN-u za innowację dotycząca programowania i nauki matematyki.
Współautorka pomocy dydaktycznej do edukacji matematycznej Ekomatik wczesnoszkolny oraz przedszkolnej.
Ekomatik w edukacji wczesnoszkolnej https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/ekomatik-w-edukacji-wczesnoszkolnej Ekomatik w przedszkolu https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/ekomatik-w-przedszkolu
mgr Anna Warchoł
ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przebieg jej pracy zawodowej ( Zakład Metodyki Nauczania Chemii UJ, Szkoła Społeczna STO64, Wydawnictwo ZamKor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) związany jest ściśle z dydaktyką chemii oraz poszukiwaniem atrakcyjnych, skutecznych metod i technik nauczania.
Jest pomysłodawcą i autorem zbiorów zadań oraz obowiązującego obecnie dla klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej cyklu Świat chemii. W skład którego wchodzi koncepcja programu nauczania, podręcznik, Multibook, zeszyt ćwiczeń oraz materiały filmowe i multimedialne.
Jest redaktorem merytorycznym i metodycznym E-podręcznika Świat pod lupa – Chemia do klasy I,II i III gimnazjalnej oraz I licealnej oraz autorką scenariuszy lekcji, kart pracy oraz klasówek i sprawdzianów.
Jest pomysłodawcą i autorem gier edukacyjnych wspierających nauczanie chemii:
• Kart „Grasz w to – Chemia” – wydanych przez WSiP • Serii Chemiczne domina • Serii Chemiczne Memory • Gier planszowych „I ty możesz zostać chemikiem”
Podręczniki, których autorką jest pani Anna Warchoł była wyróżnione i nagrodzone przez Prezesa Polskiej Akademii Umiejętnością.
Za innowacyjny zbiór zadań oraz wkład w rozwój edukacji została dwukrotnie nagradzano Nagrodą Kallimacha.
Przez okres trzech 2018-2021 pełniła funkcję przewodniczącej Oddziału Krakowskiego Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego, gdzie była inicjatorem i organizatorem regularnych spotkań, warsztatów, w których uczestniczyli Nauczyciele chemii, a ekspertami którzy dzielili się swoją wiedzą byli pracownicy Wydziału chemii UJ oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
mgr Anna Warchoł
mgr Anna Leśniok
Absolwentka wydziału filologii angielskiej oraz studiów podyplomowych Język Angielski w Biznesie na Uniwersytecie Śląskim. Posiada 7 letnie doświadczenie w pracy jako lektor języka angielskiego, a nauczanie to nie tylko jej praca lecz także pasja. Jej znajomość języka angielskiego ugruntowały kilkumiesięczne pobyty w krajach anglojęzycznych, w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Uczy wszystkie pokolenia i ludzi na wszelkich poziomach zaawansowania, a także pracuje jako nauczyciel oraz wychowawca na zagranicznych obozach językowych dla dzieci. Autorka serii pomocy dydaktycznych English Eater.
English Eater https://www.zabawkipilch.pl/pl/oferta/szkoly/jezyk-angielski/15/1
mgr Anna Leśniok
mgr Jolanta Heller
Magister wychowania przedszkolnego z długoletnim stażem pracy. Autorka programów edukacyjnych oraz przedsięwzięć pedagogicznych związanych z rozwijaniem emocjonalności i wychowaniem społeczno-moralnym dzieci oraz takich pomocy jak Drzewko Emocji, Memory Nasze emocje, Domino Gra Twarzy oraz kart wspomagających grę w domino.
Karty do domina https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/karty-domino-gra-twarzy-1 Domino gra twarzy https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/domino-gra-twarzy Drzewko emocji https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/drzewko-emocji Memory Nasze emocje https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/memory-nasze-emocje
mgr Ewa Klima
Magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej. Terapeuta pedagogiczny. Współautorka pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym – Lateralizacja.
Lateralizacja https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/lateralizacja
mgr Ewa Klima
mgr Eleonora Nieurzyła
ma za sobą 34 lata pracy w charakterze nauczyciela w tym 25 lat z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Jako metodyk i wykładowca swoje doświadczenie upowszechniała wśród studentów i nauczycieli. W centrum uwagi było zawsze dziecko, jego potrzeby i rozwój. Autorka takich pomocy jak: Piramida matematyczna mała, Piramida matematyczna duża.
Piramida matematyczna mała https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/piramida-matematyczna-mala Piramida matematyczna duża https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/piramida-matematyczna-duza
mgr Eleonora Nieurzyła
mgr Paweł Kąkol
absolwent fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych z informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez 20 lat kształcił przyszłych nauczycieli matematyki i informatyki w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, nie zaniedbując pracy nauczyciela fizyki na różnych poziomach edukacji. Obecnie pracuje w szkole podstawowej i na jednej z prywatnych uczelni. Autor pakietu do szkoły podstawowej Fizycznych domin. Fizyczne domina uzyskały pozytywne recenzje ekspertów z dziedziny Dydaktyki Fizyki, można ją wykorzystać zarówno do urozmaicenia zajęć w szkole jak również jako pomoc dydaktyczną w domu. Domina fizyczne do kupienia tutaj
https://www.zabawkipilch.pl/pl/oferta/szkoly/fizyka/15/1
mgr Agata Gabrysz
24 letni staż pracy pedagogicznej, nauczyciel i dyrektor przedszkola. Socjoterapeutka i logopeda. Autorka programu „Bezpieczne przedszkole”, dla którego tworzy pomoce edukacyjne. Autorka pomocy dydaktycznej Bezpieczne memo, które uczy właściwego zachowania związanego z bezpieczeństwem.
Bezpieczne memo https://www.zabawkipilch.pl/pl/produkt/bezpieczne-memo
mgr Agata Gabrysz